Vindkraft i Selbu

Vindkraft i Selbu

E.on og Trønderenergi, som begge har kastet sine øyne på Selbu for mulighetene til vindkraftproduksjon, kan opplyse at konsesjonssøknadene nå er overlever NVE. Begge søknadene med utfyllende konsekvensanalyser er å finne på NVE’s hjemmesider. Fullt utbygget er det planlagt investeringer for opptil 3,5 milliarder og en strømproduksjon som dekker normalbehovet for ca. 40.000 husstander. Normalt vil 10-20 % av investeringene komme entreprenører og tjenestetilbydere til gode så her snakkes det om store summer som tilfalle lokal næringsliv i utbyggingsfasen! Caroline Nyquist som er ny prosjektleder for E.ons vindkraftplaner i Selbu har henvendt seg til Selbu Næringsforum for å undersøke hvilke muligheter som finnes for et delvis bemannet kontor i sentrum. Etter planen vil det bli holdt et åpent informasjonsmøte for begge planene i nær framtid der også høringsfristen blir bekjentgjort.