Hans Morten Aas

Hans Morten Aas har vært daglig leder av Selbu Næringsforum i 10 år og gikk av etter oppnådd pensjonsalder 28. februar 2014. Han vil fortsatt være her hos oss i en prosjektstilling en tid. Vi takker Hans Morten for hans mangeårige og brede innsats for Selbu både gjennom Selbu Næringsforum og Selbu kommune, men også i alle utvalg og prosjekter han har deltatt i og har hatt ansvar for.

Vi vil fortsette å ha kontakten med Hans Morten, men ønsker ham likevel til lykke med hans nye deltidsbeskjeftigelse som pensjonist.