redaktor

SOMMERMØTE 2015 i Selbu Næringsforum 16. juni

Sted: Norsk Radio og Fjernsynsmuseum

Egen invitasjon sendes medlemsbedriftene.

Påmelding innen 9. juni

Velkommen til DUELL På CAMP EGGEN 6. MAI 2015 kl 1900

Alle 6 ordførerkandidater i Selbu møtes i valgkampens første duell.

Hva mener partiene om NÆRINGSLIVETs rammebetingelser i Selbu?

TEMA: Skatt- Infrastruktur- Kommunereform- Boligbygging- Næringsarealer- Landbruk/ Skog/ Primærnæringer

Andreas Reitan fra Nea Radio leder møtet

Åpent for innlegg og spørsmål Enkel servering

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 for Selbu Næringsforum går av stabelen

Mandag 27. april kl 1800 på Selbutunet.

Velkommen

Åpent møte

Åpent møte: Hva foregår “nea skogin” og hvilken betydning har det for Selbu?

Selbu Næringsforum og Granby gård inviterer til åpent møte på Granby gård mandag 28. april kl. 19.

• Odd Petter Haugseth, Stjørdal Næringsforum: Planleggingen og utviklingen av Frigården.

• Steinar Moslet, Selbusjøen Båtcruise A/S: Jøvra på sjøen19 mai.

• Ole Morten Eidem, Selbu Tomteselskap AS: Nye tomteområder og muligheter for bolig i Selbu.

• Rolf Kulseth, Selbu Næringsforum: Hva kan alt dette bety for utviklingen av Selbu?

Gratis inngang og kaffeservering.

Hans Morten Aas

Hans Morten Aas har vært daglig leder av Selbu Næringsforum i 10 år og gikk av etter oppnådd pensjonsalder 28. februar 2014. Han vil fortsatt være her hos oss i en prosjektstilling en tid. Vi takker Hans Morten for hans mangeårige og brede innsats for Selbu både gjennom Selbu Næringsforum og Selbu kommune, men også i alle utvalg og prosjekter han har deltatt i og har hatt ansvar for.

Vi vil fortsette å ha kontakten med Hans Morten, men ønsker ham likevel til lykke med hans nye deltidsbeskjeftigelse som pensjonist.

Generalforsamling og medlemsmøte i SNF

Generalforsamling og medlemsmøte i SNF

Selbu Næringsforum inviterer til generalforsamling og medlemsmøte torsdag 1o. april kl. 18 på Selbutunet. Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi, Vigdis Harsvik, direktør i Innovasjon Norge Sør-Trøndelag, Ove Mogård, tjenesteleder for plan, bygg og oppmåling i Selbu kommune og Unni Moslet, daglig leder i Selbu Økonomi & Regnskap kommer for å holde foredrag. Det blir enkel middag mellom generalforsamlingen og medlemsmøtet. Påmelding til post@senfo.no eller 930 03970 innen 4. april.

Skilting med Norsk Skiltstandard

Skilting med Norsk Skiltstandard

SNF har sammen med frivillige organisasjoner, Selbu Frivilligsentral og Selbu kommune gått sammen om et felles prosjekt for å skilte og gradere vandre-, sykkel- og skiløyper i Selbu. Målet er å tilrettelegge for økt bruk av naturen for de som bor her og for de som kommer på besøk.

Gründercamp 2015

Gründercamp 2015

Planleggingen av Gründercamp 2015 er i gang! SNF i samarbeid med skolene i dalføret har hatt oppstartmøte, og har en klar ambisjon om å arrangere en ny og forbedret utgave av Gründercampen i 2015. Nytt er det også at det søkes samarbeid med skoler i Funäsdalen!

Vindkraft i Selbu

Vindkraft i Selbu

E.on og Trønderenergi, som begge har kastet sine øyne på Selbu for mulighetene til vindkraftproduksjon, kan opplyse at konsesjonssøknadene nå er overlever NVE. Begge søknadene med utfyllende konsekvensanalyser er å finne på NVE’s hjemmesider. Fullt utbygget er det planlagt investeringer for opptil 3,5 milliarder og en strømproduksjon som dekker normalbehovet for ca. 40.000 husstander. Normalt vil 10-20 % av investeringene komme entreprenører og tjenestetilbydere til gode så her snakkes det om store summer som tilfalle lokal næringsliv i utbyggingsfasen! Caroline Nyquist som er ny prosjektleder for E.ons vindkraftplaner i Selbu har henvendt seg til Selbu Næringsforum for å undersøke hvilke muligheter som finnes for et delvis bemannet kontor i sentrum. Etter planen vil det bli holdt et åpent informasjonsmøte for begge planene i nær framtid der også høringsfristen blir bekjentgjort.

Daglig leder i Selbu Næringsforum

Daglig leder i Selbu Næringsforum

Hans Morten Aas som har vært daglig leder i SNF siden 2004 går over i pensjonistenes rekker fra 31.1.2014 og arbeidet med å ansette en ny daglig leder er startet. Styret ønsker en kreativ, entusiastisk og utadvendt person som kan bidra til god utvikling i næringslivet i kommunen gjennom spennende tiltak og aktiviteter som sørger for økende lokal verdiskaping både for industri, handel og reiseliv.  Utlysning vil komme snart.