redaktor

Selbu Næringsforum og Selbu kommune

Selbu Næringsforum og Selbu kommune

Kommunestyret vedtok i møte 21.10.2013 å inngå ny samarbeidsavtale med Selbu Næringsforum. Kommunen ønsker å ta tilbake saksbehandling, men ønsker å sikre SNF som en sterk næringsorganisasjon som kan bidra positivt i utviklingen av næringslivet i Selbu. Samarbeidsavtalen skal utformes så konkret som mulig og styret i SNF har utpekt Lisbeth Norbye og Eivind Aune som forhandlingsutvalg. Den nye avtalen skal gjelde fra 1.1.2014.

Granby

Selbu Næringsforum på Norsk Høstfest

2.-5. oktober 2013 deltok Selbu Næringsforum sammen med Selbu kommune og Granby Gård på Norsk Høstfest i Minot, Nord-Dakota (USA). Hensikten var å komme i kontakt med turoperatører i det norsk-amerikanske markedet i Midt-Vesten, og skaffe oss kunnskap om dette markedet på vegne av trøndersk reiseliv. Det Historiske Trøndelag er et av fyrtårnene i trøndersk reiseliv og viktig i den strategiske markedsføringen av Trøndelag som reisemål.

Norsk Høstfest er Midt-Vestens største og viktigste messe for amerikanere med røtter i Skandinavia og Norge. 60000 besøker Høstfesten årlig. Les mer om Norsk Høstfest i Selbyggen