nyhet

Vinter i Selbu

Selbukvalitet

Her kan du lese sommermagasinet “Sommer i Selbu” for 2015 digitalt:

SOMMERMØTE 2015  i Selbu Næringsforum 16. juni

Sted: Norsk Radio og Fjernsynsmuseum

Egen invitasjon sendes medlemsbedriftene.

Påmelding innen 9. juni

Velkommen til DUELL

På CAMP EGGEN 6. MAI 2015 kl 1900

Alle 6 ordførerkandidater i Selbu møtes i valgkampens første duell.

Hva mener partiene om NÆRINGSLIVETs rammebetingelser  i Selbu?

TEMA:

Skatt- Infrastruktur- Kommunereform- Boligbygging- Næringsarealer- Landbruk/ Skog/ Primærnæringer

Andreas Reitan fra Nea Radio leder møtet

Åpent for innlegg og spørsmål            Enkel servering

SOMMERMØTE 2015 i Selbu Næringsforum 16. juni

Sted: Norsk Radio og Fjernsynsmuseum

Egen invitasjon sendes medlemsbedriftene.

Påmelding innen 9. juni

Velkommen til DUELL På CAMP EGGEN 6. MAI 2015 kl 1900

Alle 6 ordførerkandidater i Selbu møtes i valgkampens første duell.

Hva mener partiene om NÆRINGSLIVETs rammebetingelser i Selbu?

TEMA: Skatt- Infrastruktur- Kommunereform- Boligbygging- Næringsarealer- Landbruk/ Skog/ Primærnæringer

Andreas Reitan fra Nea Radio leder møtet

Åpent for innlegg og spørsmål Enkel servering

Åpent møte

Åpent møte: Hva foregår “nea skogin” og hvilken betydning har det for Selbu?

Selbu Næringsforum og Granby gård inviterer til åpent møte på Granby gård mandag 28. april kl. 19.

• Odd Petter Haugseth, Stjørdal Næringsforum: Planleggingen og utviklingen av Frigården.

• Steinar Moslet, Selbusjøen Båtcruise A/S: Jøvra på sjøen19 mai.

• Ole Morten Eidem, Selbu Tomteselskap AS: Nye tomteområder og muligheter for bolig i Selbu.

• Rolf Kulseth, Selbu Næringsforum: Hva kan alt dette bety for utviklingen av Selbu?

Gratis inngang og kaffeservering.

Gründercamp 2015

Gründercamp 2015

Planleggingen av Gründercamp 2015 er i gang! SNF i samarbeid med skolene i dalføret har hatt oppstartmøte, og har en klar ambisjon om å arrangere en ny og forbedret utgave av Gründercampen i 2015. Nytt er det også at det søkes samarbeid med skoler i Funäsdalen!

Vindkraft i Selbu

Vindkraft i Selbu

E.on og Trønderenergi, som begge har kastet sine øyne på Selbu for mulighetene til vindkraftproduksjon, kan opplyse at konsesjonssøknadene nå er overlever NVE. Begge søknadene med utfyllende konsekvensanalyser er å finne på NVE’s hjemmesider. Fullt utbygget er det planlagt investeringer for opptil 3,5 milliarder og en strømproduksjon som dekker normalbehovet for ca. 40.000 husstander. Normalt vil 10-20 % av investeringene komme entreprenører og tjenestetilbydere til gode så her snakkes det om store summer som tilfalle lokal næringsliv i utbyggingsfasen! Caroline Nyquist som er ny prosjektleder for E.ons vindkraftplaner i Selbu har henvendt seg til Selbu Næringsforum for å undersøke hvilke muligheter som finnes for et delvis bemannet kontor i sentrum. Etter planen vil det bli holdt et åpent informasjonsmøte for begge planene i nær framtid der også høringsfristen blir bekjentgjort.