nyhet

Vindkraft i Selbu

Vindkraft i Selbu

E.on og Trønderenergi, som begge har kastet sine øyne på Selbu for mulighetene til vindkraftproduksjon, kan opplyse at konsesjonssøknadene nå er overlever NVE. Begge søknadene med utfyllende konsekvensanalyser er å finne på NVE’s hjemmesider. Fullt utbygget er det planlagt investeringer for opptil 3,5 milliarder og en strømproduksjon som dekker normalbehovet for ca. 40.000 husstander. Normalt vil 10-20 % av investeringene komme entreprenører og tjenestetilbydere til gode så her snakkes det om store summer som tilfalle lokal næringsliv i utbyggingsfasen! Caroline Nyquist som er ny prosjektleder for E.ons vindkraftplaner i Selbu har henvendt seg til Selbu Næringsforum for å undersøke hvilke muligheter som finnes for et delvis bemannet kontor i sentrum. Etter planen vil det bli holdt et åpent informasjonsmøte for begge planene i nær framtid der også høringsfristen blir bekjentgjort.

Daglig leder i Selbu Næringsforum

Daglig leder i Selbu Næringsforum

Hans Morten Aas som har vært daglig leder i SNF siden 2004 går over i pensjonistenes rekker fra 31.1.2014 og arbeidet med å ansette en ny daglig leder er startet. Styret ønsker en kreativ, entusiastisk og utadvendt person som kan bidra til god utvikling i næringslivet i kommunen gjennom spennende tiltak og aktiviteter som sørger for økende lokal verdiskaping både for industri, handel og reiseliv.  Utlysning vil komme snart.

 

Selbu Næringsforum og Selbu kommune

Selbu Næringsforum og Selbu kommune

Kommunestyret vedtok i møte 21.10.2013 å inngå ny samarbeidsavtale med Selbu Næringsforum. Kommunen ønsker å ta tilbake saksbehandling, men ønsker å sikre SNF som en sterk næringsorganisasjon som kan bidra positivt i utviklingen av næringslivet i Selbu. Samarbeidsavtalen skal utformes så konkret som mulig og styret i SNF har utpekt Lisbeth Norbye og Eivind Aune som forhandlingsutvalg. Den nye avtalen skal gjelde fra 1.1.2014.