Generell informasjon

Selbu Næringsforum er en frittstående og selvstendig organisasjon med formål å fremme næringslivet i Selbu. SNF ble stiftet i 2002 etter initiativ fra Selbu Næringsforening. SNF er medlemsbasert og per dags dato er vi 90 medlemmer.

Selbu Næringsforum og Selbu kommune har siden juni 2008 fram til januar 2014 hatt en samarbeidsavtale der SNF har ansvar for mye av næringsutviklingen i Selbu. Fra 1. januar 2014 har vi en oppdatert avtale med Selbu Kommune hvor vi nå er en frittstående og selvstendig medlemsorganisasjon for alt næringsliv i Selbu. Selbu Kommune sammen med Selbu Sparebank er fortsatt våre viktigste samarbeidspartnere og vi skal arbeide etter retningslinjer i kommunens Strategiske Næringsplan og etter Selbu Næringsforums vedtekter. Selbu Næringsforum’s styre oppdaterer og fornyer strategiene for arbeide i tiden fremover slik at vi i enda større grad vil være medlemmenes pådriver i næringspolitikk, bidra til å sikre godt samarbeide og gode rammebetingelser for lokalt næringsliv slik at Selbu kan bli stedet der det er enklest å starte og å drive næringsvirksomhet.

Kontingent for medlemskap i Selbu Næringsforum er avhengig av hvor stor bedriften er og har per dags dato følgende satser:

0 – 2 årsverk kr   1500,-
3 – 10 årsverk kr   3000,-
11 – 20 årsverk kr   5000,-
21 – 50 årsverk kr   8000,-
50 ++ årsverk kr  12000,-

Ønsker du å bli medlem? Ring eller send en e-post til post@senfo.no

Selbu kommune og Selbu Sparebank er våre viktigste samarbeidspartnere og bidrar økonomisk til driften.