Kvinneforum

Selbu Kvinneforum ble etablert som et eget forum for kvinner i Selbus næringsliv. Etter en tid med lite aktivitet har forumet gjenoppstått. Ønsket er å kunne samles ved behov.

Kvinneforumet  er:

  • en del av Selbu Næringsforum.
  • et nettverk av kvinner i lederstillinger, mellomlederstillinger eller selvstendig næringsdrivende
  • et forum for faglig og menneskelig utvikling
  • et forum for kreativitet, engasjement og nyskaping
  • et kompetansenettverk – sammen er vi sterke
  • et forum for  for å synliggjøre den kompetanse ledende kvinner i Selbu har

Har du innspill til forumet ta kontakt med Tove Solli Røset (tlf 95039009).