Strategi

Vår handlingsplan gir retningslinjer for strategi og arbeidsområder

 • Visjon:

 • Senfo skal bidra til å sikre godt samarbeid og gode rammebetingelser for lokalt næringsliv

  • Selbu skal bli stedet der det er enklest å starte og drive næringsvirksomhet

   

         Kjerneverdier:

  Samlende

  Foroverlent

  Tilgjengelig

         Strategiske fokusområder:

  Skape lokalt engasjement

  Vindkraft

  Sentrumsutvikling

  Selbu – en bo – / hyttekommune

  Utvikle et bærekraftig landbruk/ skogbruk