Styret

Selbu Næringsforums styre, valgt på Generalforsamling fors 2016:

Tomas Rønsberg (Selbu kommune) leder

Svein Ove Sandvik (Selbu Sparebank) nestleder

Inga Balstad (Selbu kommune), ny

Lisbeth Norbye (Landbruksorg.) gjenvalg

Gunn Anita Folvik (KIWI) ikke på valg,

Rolf Solberg (Kjeldstad Trelast), ny

Helge Jønland (Jønland)  ny

Varamedlemmer:

Hanne Sunndal Kulseth (Selbu kommune) pers varamedlem for Tomas Rønsberg

Peder Evjen (Selbu kommune) personlig varamedlem for Inga Balstad

Solfrid Flønes (Selbu Sparebank) pers varamedlem for Svein O Sandvik

Berit Johannessen (KL- Regnskap)

Sissel Berge (Landbruksorg) personlig varamedlem for Lisbeth Norbye

 

Valgkomite

Arild Øien, Ingar Gullbrekken og Mia Therese Sollihaug