Forside

Daglig leder i Selbu Næringsforum

Daglig leder i Selbu Næringsforum

Hans Morten Aas som har vært daglig leder i SNF siden 2004 går over i pensjonistenes rekker fra 31.1.2014 og arbeidet med å ansette en ny daglig leder er startet. Styret ønsker en kreativ, entusiastisk og utadvendt person som kan bidra til god utvikling i næringslivet i kommunen gjennom spennende tiltak og aktiviteter som sørger for økende lokal verdiskaping både for industri, handel og reiseliv.  Utlysning vil komme snart.

 

Selbu Næringsforum og Selbu kommune

Selbu Næringsforum og Selbu kommune

Kommunestyret vedtok i møte 21.10.2013 å inngå ny samarbeidsavtale med Selbu Næringsforum. Kommunen ønsker å ta tilbake saksbehandling, men ønsker å sikre SNF som en sterk næringsorganisasjon som kan bidra positivt i utviklingen av næringslivet i Selbu. Samarbeidsavtalen skal utformes så konkret som mulig og styret i SNF har utpekt Lisbeth Norbye og Eivind Aune som forhandlingsutvalg. Den nye avtalen skal gjelde fra 1.1.2014.

Granby

Selbu Næringsforum på Norsk Høstfest

2.-5. oktober 2013 deltok Selbu Næringsforum sammen med Selbu kommune og Granby Gård på Norsk Høstfest i Minot, Nord-Dakota (USA). Hensikten var å komme i kontakt med turoperatører i det norsk-amerikanske markedet i Midt-Vesten, og skaffe oss kunnskap om dette markedet på vegne av trøndersk reiseliv. Det Historiske Trøndelag er et av fyrtårnene i trøndersk reiseliv og viktig i den strategiske markedsføringen av Trøndelag som reisemål.

Norsk Høstfest er Midt-Vestens største og viktigste messe for amerikanere med røtter i Skandinavia og Norge. 60000 besøker Høstfesten årlig. Les mer om Norsk Høstfest i Selbyggen